UW RESIDENTIE RAADPLEGEN

Per residentie wordt een webpagina voorzien waartoe iedere mede-eigenaar een persoonlijke login ontvangt, waarop alle belangrijke informatie met betrekking tot uw residentie ten allen tijde kan worden geraadpleegd. Privatieve documenten, zoals uw individuele afrekeningen kan u tevens via deze weg raadplegen.

 
 

Login BeveKO

Toegang tot uw eigen Beveko portaal via deze link:

 
2573874-1.jpg

Login HILJAN BEheer

Toegang tot uw eigen Hiljan portaal via deze link: