Beheer onroerend goed

Dankzij onze vakkennis, jarenlange ervaring en bekwaamheid van onze medewerkers
stellen wij alles in het werk om uw onroerend goed professioneel te beheren.

skyline.jpg

Werkwijze

Als syndicus streven wij naar een lange termijn relatie met onze klanten door het verlenen van een optimale dienstverlening en persoonlijke aanpak.

Deze wordt gerealiseerd door het ter beschikking stellen van een team van 2 opgeleide medewerkers per gebouw, dewelke het gebouw beheren conform het overeengekomen takenpakket zoals opgenomen in de syndicusovereenkomst.

1. Een hoofdverantwoordelijke voor het technisch en administratief beheer             

2. Een financieel verantwoordelijke

Screen Shot 2018-07-04 at 23.41.30.png

BerEIKBAARHEID

Met onze kantoorvestigingen te Berchem en Antwerpen Linkeroever trachten wij een zo vlot mogelijke bereikbaarheid voor onze klanten na te streven.

Bekijk hier onze contactgegevens en
openingsuren.  

Screen Shot 2018-07-04 at 23.40.17.png

EIGEN LOGIN

Per residentie wordt een webpagina voorzien waartoe iedere mede-eigenaar een persoonlijke login ontvangt, waarop alle belangrijke informatie met betrekking tot uw residentie ten allen tijde kan worden geraadpleegd. Privatieve documenten, zoals uw individuele afrekeningen kan u tevens via deze weg raadplegen.

Voor de commissaris der rekeningen wordt het mogelijk gemaakt om doorheen het boekjaar, op basis van de online geplaatste documenten, het financiële luik op te volgen.