Wettelijk kader
Start Welkom Mission Statement Wie en Wat Takenpakket Kerncijfers Wettelijk kader Toegang klanten Links Vacatures Contact


WETTELIJK KADER

 

 

WET OP DE MEDE-EIGENDOM


Sinds 1 augustus 1995 is de wet op de mede-eigendom (art. 577 e.v. BW) gewijzigd en de wetgever heeft de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid toegekend.

Deze wetgeving is van ‘dwingend recht’ en de aanduiding van een erkend en vakbekwaam syndicus is zo goed als noodzakelijk om het beheer van appartementsgebouwen in mede-eigendom in goede banen te leiden.

Daarnaast, aanvullend, maar wel ondergeschikt aan de dwingende bepalingen van de geciteerde wet, zijn de basisakte en het reglement van mede-eigendom onontbeerlijke stukken om de vereniging van eigenaars op een correcte wijze te kunnen besturen.

 Klik HIER om het volledig art. 577 e.v. van het Burgerlijk Wetboek te lezen  

BEROEPSINSTITUUT VAN DE VASTGOEDMAKELAARS

 
Iedere syndicus dient erkend te zijn en ingeschreven op ‘het tableau van de vastgoedmakelaars’ bij het B.I.V. (Beroepsinstituut van de vastgoedmakelaar)  

BIV n° Marc Heens: 200828

  BIV n° Davy Matthys : 503120
 

 

DEONTOLOGIE VAN DE VASTGOEDMAKELAARS


Iedere syndicus-vastgoedmakelaar is onderworpen aan de ‘deontologie van de vastgoedmakelaar’ 


Klik HIER
om de deontologie van de vastgoedmakelaar - syndicus te lezen

 

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID


Iedere syndicus is wettelijk verplicht om een verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ af te sluiten

 

BEVEKO is verzekerd bij de maatschappij AIB Europe met polis n° 3.802.009

met volgende verzekerde kapitalen:

 

bedrijfsaansprakelijkheid lichamelijke schade 1.250.000,00 €

bedrijfsaansprakelijkheid stoffelijke schade 125.000,00 €

contractuele aansprakelijkheid lichamelijke schade 500.000,00 €

contractuele aansprakelijkheid stoffelijke schade 50.000,00 €

FINANCIELE WAARBORG

 

Iedere syndicus is verplicht om ingevolge de ‘deontologie van de vastgoedmakelaar’ (art. 10 – richtlijn 2) een verzekering ‘Financiële waarborg’ af te sluiten.

 

BEVEKO is verzekerd bij de maatschappij FIDEA onder polis n° 30.506.877.0263

voor een bedrag van 250.000,00 € per residentierekening

 

Disclaimer:
Deze info is louter ter informatieve titel